Certificació de 45 h. el 1er any i 30h. el segon.

Les dates de formació del PILE 2013-15 són:


Sessió 1: 15 d'octubre, dimarts - Mataró (17:30h)
Objectius i planificació d'estratègies


Sessió 2: 5 de novembre, dimarts, - Cardedeu (17:30h)
Exemples metodològics i activitats de referència


Sessió 3: 10 de desembre, dimarts - Mataró (17:30h)
Avaluació i seguiment de resultats


Sessió 4: 30 de gener, dijous - Mataró (17:30h)
Ús de recursos i eines didàctiques específiques


Sessió 5: 11 de març, dimarts - Mataró (17:30h)
Difusió i implicació de la comunitat educativa


Sessió 6: 6 de maig, dimarts - Mataró (17:30h)
Consolidació de processos i transferència d'actuacions

Les dates de formació del PILE 2012-14 són:


Sessió 1: 23 d'octubre 2012, dimarts - Mataró (16h)
Objectius i planificació d'estratègies

Sessió 2: 22 de novembre 2012, dijous, - Mataró (16h)
Exemples metodològics i activitats de referència

Sessió 3: 29 de gene 2013r, dimarts - Premià de Dalt Escola Santa Anna (16h)
Avaluació i seguiment de resultats

Sessió 4: 7 de març 2013, dijous - Cardedeu SES Pla Marcell (16h)
Ús de recursos i eines didàctiques específiques

Sessió 5: 30 d'abril 2013, dimarts - Cardedeu SES Pla Marcell (16h)
Difusió i implicació de la comunitat educativa

Sessió 6: 30 de maig 2013, dijous - Cardedeu SES Pla Marcell (16h)
Consolidació de processos i transferència d'actuacions

Sessió 7: 22 d'octubre 2013, dimarts - Cardedeu SES Pla Marcell (17:30h)
Planificació i organització

Sessió 8: 11 de febrer 2014, dimarts - Cardedeu SES Pla Marcell (17:00h)
Metodologia i recursos

Sessió 9: 1 d'abril 2014, dimarts - Cardedeu SES Pla Marcell (17:00h)
Avaluació, difusió i impacte