Aquest mapa és provisional. Les dades s'han extret de la informació que des de cada centre vareu fer arribar mitjançant el formulari AICLE que vareu omplir a inici de curs.
Si algú de vosaltres no té les dades registrades i vol que les afegim, caldria que les feu arribar a la referent de llengües estrangeres, Cristina Grau, al mail cgrau4@xtec.cat amb el següent format:

Nom Centre:
Adreça:
Àrees en Anglès:
Segona llengua estrangera:
Tercera llengua estrangera:


Si algú considera que les dades del seu centre no son exactes o vol fer alguna modificació, només ho heu de fer saber al mateix mail.
Alhora, si algun centre no es troba en el mapa o està mal ubicat, us agrairem ens ho feu saber, per tal de solventar-ho tan aviat com sigui possible.