PILE 2013-15:

Sessió 1: 15 d'octubre, dimarts

Objectius i planificació d'estratègiesSessió 2: 5 de novembre, dimarts

Exemples metodològics i activitats de referència
Sessió 3: 10 de desembre, dimarts


Avaluació i seguiment de resultats


Sessió 4: 30 de gener, dijous


Ús de recursos i eines didàctiques específiques

Sessió 5: 11 de març, dimarts


Difusió i implicació de la comunitat educativa
http://www.xtec.cat/web/centres/instruccions/propintel_dretauto/pi/Sessió 6: 6 de maig, dimarts


Consolidació de processos i transferència d'actuacions

Sessió 7: 21 d'octubre, dimarts


Sessió 9: 12 de maig, dimarts
PILE 2012-14:
Sessió 1: 23 d'octubre, dimarts

Objectius i planificació d'estratègies

Presentació del Seminari:
Presentació sobre AICLE/CLIL de la primera sessió:


Articles sobre AICLE/CLIL:


Enllaços d'interès:

CLIL-Content and Language Integrated Learning
CLIL is not
CLIL in Europe

Sessió 2: 22 de novembre, dijous

Exemples metodològics i activitats de referència
Presentació sobre AICLE/CLIL de la segona sessió:Cognition Skills and Bloom's Taxonomy

Communication: Language OF-FOR-THROUGH
Lesson Plan Examples/Models:

Sessió 3: 29 de gener, dimarts
Avaluació i seguiment de resultats

Presentació sobre AICLE/CLIL de la tercera sessió:

Assessment in CLIL:Sessió 4: 7 de març, dijous

Ús de recursos i eines didàctiques específiques
Sessió 5: 30 d'abril, dimarts
Difusió i implicació de la comunitat educativa


Sessió 6: 30 de maig, dijous
Consolidació de processos i transferència d'actuacions


Sessió 7: 22 d'octubre, dimarts


Sessió 8: 11 de febrer, dimarts


Sessió 9: 1 d'abril, dimarts
Documents per fer la memòria: