Pràctica docent efectiva AICLE

Centre de suport a la innovació i la recerca educativa en llengües. Departament d'Ensenyament.

Blog of CLIL resources INS Domenec Perramon

Tesis sobre Educació Física

Thinking routines for clil

http://differentiatedinstruction-inclusion.wikispaces.com/Questioning
http://delicious.com/clil_catalonia/
Articles sobre l'ensenyament de l'anglès a EI
http://www.diigo.com/list/sllengua/seminaris-coordinaci-pile

Currículum LOE


Avaluar per aprendre

D'especial interès, la diferència entre tasca, activitat i exercici.

AICLE a Andalusia

Projectes interessants:

Adreça d'un projecte de treball que han fet els alumnes de 1r de batxillerat del centre Túrbula de Sant Adrià de Besòs. Es tracta d'un projecte sobre Stonehenge on s'integra l'aprenentatge de la llengua anglesa i les ciències del món contemporani. Molt ben exemple de treball per projectes a través del treball cooperatiu i l'ús de les TIC. Aquest projecte ha guanyat un accèssit de l’APAC British Council Premi John Mc Dowell en la modalitat C (premi col·lectiu).

http://blogs.escolaturbula.com/science-for-the-contemporary-world/

Plataformes on els centres poden fer visibles les activitats dels alumnats en diverses matèries:

http://eltblogcarnival.com/