ESPAI D'INTERCANVI PILE DEL MARESME - VALLÈS ORIENTAL


Aquest espai col·laboratiu té com a objectiu compartir recursos, eines i pràctiques de referència dels Centres PILE 2012-14 i 2013-15 del Maresme - Vallès Oriental.
pap-jornada-300x300.jpg
Seminari PILE al Vallès Occidental
Seminari PILE al Baix Llobregat
Seminari PILE a Barcelona comarques
Seminari PILE a Lleida
Seminari PILE al Consorci d'Educació de Barcelona
Seminari PILE a la Catalunya Central
Seminari PILE a Girona
Seminari PILE a Tarragona i Terres de l'Ebre

Seminari PILE a tots els territoris


Aquí trobareu una breu descripció dels projectes de cadascun dels centres participants en el Pla Integrat de Llengües Estrangeres del Maresme - Vallès Oriental en la convocatòria 2012-14 i dels PILE 2013-15:

CENTRES QUE EN FORMEN PART:

POBLACIÓ
TÍTOL PROJECTE
LOGOTIP
DESCRIPCIÓ
CURS 2013-15


Premià de Mar
Escola Mar Nova
DOING AND LEARNING
logo english.jpg
A la nostra escola els alumnes des de P3, treballen les rutines del matí en anglès, gradades segons nivell, i a partir de 1r de Primària, les emocions, espai en el qual els nens expressen el seu estat d'ànim produint estructures de manera creativa.
A partir de Cicle Mitjà es fan els canvis dels càrrecs de la tutoria en anglès.
A les hores d'esbarjo a Cicle Inicial s'afegeix un joc dirigit en anglès: "skipping rhymes".
A Primària treballem també els continguts de l’àrea d’Expressió Plàstica en llengua anglesa, donant continuïtat al treball iniciat ara fa dos cursos amb el PELE. Així, doncs, s’afegeix una sessió més setmanal de continguts integrats en anglès a la sessió setmanal de llengua anglesa .
A infantil es fa una sessió setmanal en llengua anglesa que s’afegeix a la franja diària de les rutines.
Granollers
Escola Ponent
Art in English is fun!
logo_web.jpg
Els alumnes de la nostra escola que estan integrats dins el PILE són els de 4t i 5è. Aquests alumnes realitzen tallers de plàstica en anglès.
Les dues classes de cada nivell s'uneixen i es fan tres grups. En un d'aquests grups els alumnes van a l'aula d'anglès i allà hi fan un taller. Aquests grups són rotatius i cada tres setmanes cada grup fa una de les sessions en la llengua estrangera.
Les sessions tindran un lligam amb altres matèries com per exemple el medi i/o la cultura anglesa i també segons les necessitats de l'escola. Així doncs anem des de treballar el sistema solar, passant per les festes culturals angleses i acabant per pintar l'escenari d'una petita obra de teatre.
Argentona
Escola Les Fonts
Learning English is fun!
escola les fonts argentona PILE.jpg
A la nostra escola, tots els alumnes de primària participen en el projecte PILE. Treballem l´Anglès a l´àrea de Plàstica, barrejant els alumnes per cicles i cada grup fa un taller en anglès al llarg del curs.
Al cicle inicial, Portraits and proportions treballa les proporcions, la simetria, els colors i les formes ajustant-se en com cada un dels nostres alumnes veu la seva pròpia imatge.
A cicle mitjà, Let’s make a monster! es treballen les parts del cos a través de la creació d´un monstre i la seva descripció.
Finalment, al cicle superior, amb els taller de Photography & Advertising es treballa la producció fotogràfica i audiovisual, tot aplicant les eines TIC.
CURS 2012-14
Caldes de Montbui
Escola El Calderí
Let's make it in English!
external image preschool+1135.jpg
Treballem la plàstica a 3r de Primària, una sessió a la setmana.
D'alltra banda, es potencia la oralitat a les sessions d'anglès a través de dramatitzacions que s'enregistren i que esdevenen, en molts casos, l'avaluació de la matèria. Això és possible degut a alguns desdoblaments que permeten flexibilitzar els grups.
Canet de Mar
Escola Misericòrdia
I do
I understand
Logo-picture 001.jpg
Treballem alguns dels continguts de les unitats de l'àrea de Medi Natural, en anglès, en coordinació amb els mestres que imparteixen aquesta àrea en els diferents cicles. Treball per projectes.
La metodologia emprada es basa en transformar la informació en coneixement, activant les habilitats de pensament per tal d'organitzar, relacionar i deduir les hipòtesis proposades (Scientific method)
Canovelles
Escola Joan Miró
Science and Us
Imagen (52).jpg
Aquest projecte, dirigit als alumnes de 1r. i 2n. de Primària, té com a objectiu oferir l’oportunitat d’aprendre més anglès a través d’una matèria tan innovadora i enriquidora com és “Science”, coneguda com a Coneixement del Medi. D’aquesta manera, de les tres hores de Medi que tenen a la setmana [[#|cada]] grup, una és en català i les altres dues són en anglès. Així que treballem alguns dels continguts de [[#|cada]] unitat de l’àrea de Coneixement del Medi en anglès, en coordinació amb les tutores que imparteixen l’assignatura amb el seu grup.Com a unitats que estem treballant aquest 1r. trimestre es troben el calendari, les "nostres plantes" (fruits carnosos i secs) i flors (parts) i el "nostre cos" (parts del cap, tronc i extremitats).
Lliça d'Amunt
Escola Rosa Oriol Anguera
"English through arts & crafts"
external image logo-definitiu.jpg
Treballem de la següent manera:
A CICLE INICIAL es treballa en un ambient anomentat "Artists" on els alumnes experimenten i creen amb el volume mitjançant diferents materials com ara la plastilina, el fang o peces de fusta per tal de crear les seves propies escultures.
A CICLE MITJÀ es treballa en un taller anomenat "let's mix colours" on els alumnes experimenten i creen les seves pròpies obres pictòriques a travès dels colors primaris i secundaris i les seves combinacions.
A CICLE SUPERIOR es treballa en un taller anomenat "cold and warm colours" en el qual els alumnes han de produir la seva pròpia versió d'una pintura de Matisse (a 5è) i de Dalí (a 6è) amb colors freds i càlids dins de la mateixa imatge.
A CS es treballa també (i a CM a partir del curs vinent) treball d'autors paral·lel al treball d'autors estipulat al centre, a raó d'un autor per trimestre.
Mataró
Escola Antonio Machado
http://blocs.xtec.cat/english2learn/
1949658.jpg
La nostra proposta es concreta en la creació d’un espai setmanal on es treballen continguts de les àrees d’educació plàstica, de coneixement del medi i d’altre àrees, si s’escau, de manera integrada. L’objectiu principal és descobrir aspectes del nostre entorn natural, social i cultural a través de l’art, alhora que els alumnes desenvolupen estratègies de comunicació activa en llengua anglesa. A partir d’obres seleccionades de diferents autors tindrem l’oportunitat de treballar diferents aspectes de l’entorn relacionats amb la història, el món dels éssers vius, les persones i la salut, les cultures i societats... i també es treballaran les diferents tècniques plàstiques utilitzades pels diferents autors.
Mollet del Vallès
Escola Cal Músic
English...all around!!!
logo pile 1.jpg
El nostre plantejament de treball és el següent:
A Educació Infantil: 2 sessions desdoblades setmanals de llengua estrangera per grup. Fer les Daily Routines a començament de classe i a l'hora d'esmorzar. Part del vocabulari de Psicomotricitat en anglès. Sessions de Racons rotatoris en anglès.
A Educació Primària: Tots els grups tenen una sessió desdoblada setmanal de Speaking. Fer les Daily Routines a començament de classe. Sessions de Plàstica en anglès.
Àrea de Medi: Treballem part del vocabulari de Medi en anglès a partir de CM i a CS fem una unitat sencera al trimestre en anglès.
Webquest: Els alumnes de CS treballaran un projecte interdisciplinar al curs.
Bloc: per poder penjar i mostrar les activitats que es van realitzant.
Mollet del Vallès
Escola Montseny
Drama Club
shakespeare_con_logo_montseny2.JPG
A tots els cursos de primària treballem el Medi en català i en anglès desdoblant el grup. Cada trimestre es treballa una unitat de medi en llengua anglesa i s'aprofiten el vocabulari i part del contingut per a fer una obra de teatre amb l'alumnat. S'intenta que les obres de teatre siguin contes anglesos però com que no sempre s'aconsegueix, algunes les escribim amb els alumnes. Fem una obra per trimestre.
Montornés del Vallès
Escola Palau d'Ametlla
Speak and Do
Logotip2.JPG
A primària treballem la plàstica en anglès. Està enfocada a treballar en diferents agrupaments per potenciar el treball en equip i la bona convivència i tolerància [[#|entre]] nosaltres. Per una altre banda, l'anglès es treballa a tota la primària amb 2 sessions desdoblades i una sessió amb gran grup.
Parets del Vallès
Escola Pompeu Fabra
Theatre&Crafts workshop
logo.jpg
Fem un taller de teatre en anglès al cicle mitjà. Treballem continguts de l'àrea d'Educació Artística, Llengua Anglesa i Educació en valors. Hi ha nens de 3r i 4t barrejats que canvien cada trimestre. El curs vinent també es realitzarà un taller en anglès al CI. Pretenem a través del teatre treballar l'expressió artística i l'anglès a nivell oral. Realitzarem petites representacions que seran gravades i penjades a la pàgina wiki del projecte.
Premia de Dalt
Escola Santa Anna
Art workshops and
Maths in English
englishclass.JPG
Estem desenvolupant les activitats relacionades amb el PILE des de dues àrees:
- Art workshops (Àrea d'educació artística-plàstica): es duen a terme tallers de plàstica en anglès a Educació Infantil i Cicle Inicial.
- Maths in English: Una hora de classe de matemàtiques en anglès a 3r i 4t de primària. Hem començat amb numeració i càlcul mental. Volem continuar amb problemes senzills, i més endavant geometria.
Santa Susanna
Escola Montagut
Enjoy english!
Enjoy enghish!.png
El treball que es porta a terme lligat al PILE en anglès està distribuït en tres grans blocs:
  1. Treball parcial de l'àrea de CIUTADANIA en llengua anglesa al curs de 6è de Primària. 1 cop per setmana a partir de la 2ª avaluació. Degut al caràcter social de l'àrea es prepararà una obra de teatre a través de la qual assoliran els objectius de ciutadania utilitzant la llengua anglesa.
  2. Augment de una sessió d'anglès en l'horari general de 5è i 6è per treballar la llengua a nivell de COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. (6è farà la ciutadania aquesta sessió d'expressió oral a partir de la 2ª avaluació.)
  3. Una sessió amb mig grup a 3r per fer RACONS DE JOC i promoure l'anglès com a llengua de comunicació entre els alumnes durant unes activitats en les que són plenament autònoms.
Sant Iscle de Vallalta
Escola Dones d'Aigua
So Any Kid Can Play
SO ANY KID CAN PLAY.JPG
El projecte pretén millorar el nivell de coneixements en llengua anglesa de l'alumnat de cicle inicial d'educació primària. Per assolir aquest objectiu es realitzaran més hores lectives en aquesta llengua, concretament a l'àrea d'educació física. Així doncs, l'educació física passaria a ser completament en anglès.
El motiu d'haver estat aquesta assignatura l'escollida per a ser realitzada en anglès és la pròpia naturalesa d'aquesta. El fet de que el llenguatge oral no sigui l'element principal sinó un mitjà per poder transmetre/entendre missatges fa que l'educació física sigui un bon punt de partida per al projecte.
Tordera
Escola Serra de Miralles
English is all around
external image cropped-Scan013421.jpg
Fem una hora de PILE a la setmana a 1r i a 2n i treballarem alguns temes de medi i alguns temes de matemàtiques. A 1r hem començat ja treballant el cos humà i a 2n els aliments. La sessió es fa amb dos mestres a l'aula: l'especialista d'anglès i la tutora. A l'hora d'avaluar el primer es centre en l'adquisició de competències lingüístiques per part de l'alumnat i la segona avalua els continguts propis de l'àrea.
Arenys de Munt
IES Domènec Perramon
Pla d'impuls de l'anglès.
logo Domenec Perramon.gif
La intenció del programa és millorar les estratègies d'aprenentatge per afavorir la utilització de l'anglès com a llengua habitual d'expressió i comunicació dels alumnes del nostre centre, no només a la matèria d'anglès sinó també a d'altres matèries curriculars Els departaments implicats en l'acció son quatre: Llengües estrangeres,(com a departament impulsor i de referència), ciències socials, ciències naturals i tecnologia.
S'imparteixen en anglès: Geografia de 3r d' ESO i Informàtica de 4t d'ESO.
També les pràctiques de Biologia i Física i Química de 3r ESO .
Ciències del Mon Contemporani de batxillerat. (un dels dos grups fa la matèria en anglès)
Projecte de recerca de 4t d'ESO (anomenat emprenedors, l'exposició i el projecte dels alumnes que volen fer batxillerat serà en anglès)
Recolzament de les següents matèries d' ESO: ciències naturals, tecnologia i socials (es tracta de recolzar la matèria amb actuacions puntuals com textos, resums i presentacions en anglès)
Es preveu una estada lingüística a un país de parla anglesa (1 setmana a Irlanda o el Regne Unit).
Cardedeu
IES El Sui
Getting to know the world through English
Sense títol.jpg
L'objectiu del projecte és integrar els aspectes curriculars transversals de les diferents matèries d'ESO i Batxillerat utilizant l'anglès com a llengua de comunicació oral i escrita. L'alumnat treballa unitats didàctiques de les matèries de matemàtiques, tecnologia, ciències socials, ciències experimentals, filosofia i anglès de forma interdisciplinar. Els projectes cooperatius són els següents: The house of your dreams (1r d''ESO) Designing and building a lamp (1r ESO CLIL) Renewable energies (2n ESO) Ingenius (2n i 4t ESO) Geopolitical blocs of the world (3r ESO) The Great Escape (4t ESO) Philosophizing in English (2n Batxillerat)
Cardedeu
SES Pla Marcell
Multisubjects today, MultiEnglish for life
external image studying-English-in-the-UK.jpg
Es treballa la matèria comuna de Ciències Socials de 3r ESO en anglès tot potenciant el seu ús oral . Es treballa un dossier i tot el material en anglès. Al mateix temps volem potenciar la línia plurilingüe del centre com és el visionat de cinema en versió original, l'assistència a obres de teatre i espectacles de màgia en anglès, el viatge a Londres dins el projecte cooperatiu de 2n d’ESO: London, A Cosmopolitan City (projecte interdisciplinar sobre Història, Tecnologia, Art i Anglès). També la continuïtat de l’intercanvi amb alumnes alemanys d'una Gesamtschule d’Hamburg i l’inici d’un intercanvi amb una escola italiana.
El Masnou
IES Maremar
Science, Technology and History through English
logoplile.JPG
Treballem amb la llengua anglesa com a llengua vehicular en les matèries de Ciències Socials i Tecnologia a 4rt d'ESO. Aquest curs s'afegeixen les matèries de Física i Química a 4rt d'ESO , així com les Ciències de la Naturalesa 3r d'ESO ampliant la utilització en l'àmbit científic, a més del tecnològic i social. Una motivació i finalitat era que tot l'alumnat que hagi cursat ESO des de l'any 2007 hagi participat en un projecte de llengües estrangeres.
Mollet del Vallès
IES Vicenç Plantada
Projecte Columbus
Christopher-Columbus.jpg
L'objectiu del nostre projecte és millorar la competència comunicativa de l'anglès i del francès dels nostres alumnes fent servir aquests dos idiomes en matèries curriculars: s'imparteix en anglès Ciències Socials a 1r, 2n i 3r d'ESO i en francès l'Educació Visual i Plàstica a 2n d'ESO i la Tecnologia a 3r d'ESO.
També realitzarem un intercanvi amb un centre francès "Collège Matisse" de Niça i està en projecte l'intercanvi en anglès.